Wykonane prace

  

 Braliśmy udział przy takich realizacjach jak:

 

- roboty ziemne przy budowie Obwodnicy Jarosławia  ( m.in. odhumusowaniu terenu, plantowanie nasypów, skarpowanie nasypów, kopanie rowów)

- roboty ziemne przy budowie I etapu Obwodnicy Leżajska (m.in. skarpowanie, profilowanie rowów zjazdów i poboczy)

- roboty ziemne przy budowie II etapu Obwodnicy Leżajska ( odhumusowniu terenu, plantowanie nasypów)

- roboty ziemne przy budowie autostrady A4 Radymno-Korczowa,

-przygotowanie terenu o powierzchni ok. 4 ha pod budowę stadionu sportowego w mieście Przeworsk,

-wyburzenia budynków w Żurawicy i Przemyślu dla PLK i PKP

Oraz wiele innych podobnych robót.